Image
ROTA ÇEVRE, sürdürülebilir kalkınma ve buna bağlı çevrenin korunmasında kuruluşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla kurulmuştur.
 • Image

  Hakkımızda

  Kaliteli ve profesyonel hizmet anlayışımızla Türkiye geneline hizmet sunuyoruz.

 • Image

  Danışmanlık

  Kaliteli ve profesyonel hizmet anlayışımızla Türkiye geneline hizmet sunuyoruz.

 • Image

  ÇED

  Kaliteli ve profesyonel hizmet anlayışımızla Türkiye geneline hizmet sunuyoruz.

 • Image

  Belgelerimiz

  Kaliteli ve profesyonel hizmet anlayışımızla Türkiye geneline hizmet sunuyoruz.

 • Image

  Vizyonumuz

  Sektöründe sunduğu çözüm odaklı yaklaşımıyla aranan, tercih edilen ..

 • Image

  Misyonumuz

  Çevre danışmanlığı ve ilgili çalışma alanlarında gerek proje bazlı gerekse ..

ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri | SIFIR ATIK

  SIFIR ATIK NEDİR ?

   

  İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

   

  NEDEN SIFIR ATIK ?

   


  - Verimliliğin artması,
  - Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
  - İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
  - Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
  - Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
  - Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.

   

  ATIK TÜRLERİ NELERDİR ?

   

  Image

   

  KİMLER SIFIR ATIK SİSTEMİNE DAHİL

   

  Image

   

  SIFIR ATIK SİSTEMİ KURULUMU NEDİR ?

   


  Sıfır Atık Sistemi, firma, kurum veya kuruluşların Sıfır Atık’a dahil olabilmesi için uygulaması gereken adımlardan oluşan 7 aşamalı yol haritasıdır.

   

  SIFIR ATIK SİSTEMİ KURULUMU AŞAMALARI

  Image

  1 - Odak Noktalarının Belirlenmesi Kurumdaki sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasından, izlenmesinden, bilgi akışının sağlanmasından, raporlama yapılması için sistem kurulumu.

   

  2 - Mevcut Durum Tespiti Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurumunuzda uygularken, öncelikle atık matriksi hazırlanarak her bir atık için toplama, geçici depolama, geri kazanım ve kompostlama gibi yöntemler net olarak belirleniyor.

   

  3 - Planlama Bu aşamada, mevcut durum esas alınarak kuruma özgü termin planı hazırlanıyor.

   

  4 - İhtiyaçların Belirlenmesi ve Temin Sıfır Atık Sistemi kurumda uygulanırken, kurumdaki her birim dikkate alınarak (ofisler, yemekhane, revir gibi) ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanlar belirlenir, listelenir ve uygulamaya geçilmeden önce temin edilir.

   

  5 - Eğitim – Bilinçlendirme Ekipmanların temini tamamlandıktan sonra, uygulamaya geçilmeden önce hedef kitlelere yönelik uygulamalı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılır.

   

  6 - Uygulama Temin edilen biriktirme ekipmanları personellerin kolayca ulaşabileceği noktalara, uygun aralıklarla yerleştirilir. Ekipmanlara göre tasarlanmış bilgilendirme afişleri, ekipmanların üstüne, kolayca görülebilecek şekilde asılır. Biriktirme ekipmanı ve tanıtım materyallerinde renk skalasına dikkat edilmelir.

   

  7 - Raporlama Bu aşamada uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla çalışma ekibi tarafından izleme yapılır ve varsa uygulamanın aksayan yönleri, eksiklikler veya geliştirilecek taraflar tespit edilir, önlemler alınır.

   

  ATIK YÖNETİM PRAMİDİ

   


  Atık yönetiminde aşağıdaki piramide göre gerekli planlama ve uygulamalar yapılmalıdır. Hedef tüm atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmasıdır.

   

  Image

   

ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri | Hizmetlerimiz

 • Image

  Yasal Çevre Danışmanlığı

  Çevre Kanunu kapsamında faaliyet gösteren işletmeler yasal olarak çevre danışmanlığı hizmeti almak zorundadırlar. Bu kapsamda ROTA ÇEVRE olarak bu hizmeti yasal bir zorunluluk olmaktan ziyade müşterilerimize artı bir değer katma düşüncesiyle hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda işletmelerin yasal çevre izin ve lisans süreçleri mevzuata tam uyumlu olarak yürütülmektedir.

 • Image

  Çevre Görevlisi Hizmeti

  Çevre Kanunu kapsamında faaliyet gösteren işletmeler yasal olarak çevre danışmanlığı hizmeti almak zorundadırlar. Bu kapsamda ROTA ÇEVRE olarak bu hizmeti yasal bir zorunluluk olmaktan ziyade müşterilerimize artı bir değer katma düşüncesiyle hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda işletmelerin yasal çevre izin ve lisans süreçleri mevzuata tam uyumlu olarak yürütülmektedir.

 • Image

  Yasal Lisans İzinleri

  Çevre Kanunu kapsamında faaliyet gösteren işletmeler yasal olarak çevre danışmanlığı hizmeti almak zorundadırlar. Bu kapsamda ROTA ÇEVRE olarak bu hizmeti yasal bir zorunluluk olmaktan ziyade müşterilerimize artı bir değer katma düşüncesiyle hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda işletmelerin yasal çevre izin ve lisans süreçleri mevzuata tam uyumlu olarak yürütülmektedir.

 • Image

  Sıfır Atık Danışmanlığı

  İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Bu hususta; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, ...

 • Image

  Çevre Yönetimi Eğitimleri

  Çevre Kanunu kapsamında faaliyet gösteren işletmeler yasal olarak çevre danışmanlığı hizmeti almak zorundadırlar. Bu kapsamda ROTA ÇEVRE olarak bu hizmeti yasal bir zorunluluk olmaktan ziyade müşterilerimize artı bir değer ..

 • Image

  Çevresel Ölçüm ve Analiz

  Çevre Kanunu ve buna bağlı çıkarılan yönetmeliklere göre işletmeler faaliyetleri esnasında çevreye olan etkilerini izlemek ve bunları belgelendirmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda ROTA ÇEVRE olarak; Emisyon, imisyon, atık yağ analizi, su ve ..

 • Image

  ÇED Raporu

  Yeni kurulan işletmelerin kuruluş aşamasında, mevcut işletmelerin kapasite artışlarında ve proses değişikliklerinde ÇED süreçleri doğru planlanarak hızlı bir şekilde yatırıma başlanması sağlanmaktadır. Proje tanıtım dosyası ..

 • Image

  Atık Yönetimi ve Planlaması

  Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların kaynağında ayrıştırılarak en doğru şekilde bertarafı/geri kazanımı, sıfır atık ve atık minimizasyonu çalışmaları yaparak işletmelere bu konuda bir katma değer sağlıyoruz.

ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri | Çevre Yönetimi Hizmetleri

 • Image

  Çevre Yönetim Sistemleri

  ISO 14001:2015 standardının kurulumu ve yıllık periyodlarda gözden geçirilmesi uzman kadromuzla yapılarak firmanın Çevre Yönetim Sisteminin etkinliği sağlanmaktadır. Çevre Hedefleri, Amaç Hedef Yönetim Planları, Çevre Risk Değerlendirme Çalışmaları ve ilgili prosedür ve talimatlar uzman ekibimizin ..

 • Image

  Çevre Yönetimi Projeleri

  Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Su, Enerji ve Atık yönetimi konularında projelerin oluşturması, çevrenin korunması ve üretim maliyetlerinin azaltılması hedeflerine ulaşılmasında önemli yer tutmaktadır. ROTA ÇEVRE su, enerji ve sıfır atık projeleri hazırlayarak çevrenin korunmasına katkı sağlıyor.

 • Image

  Atıksu Arıtma Sistemleri

  Atık su arıtma sistemlerinin sektöre ve üretim konusuna dikkat edilerek dizayn edilmesi işletme aşamasında karşılaşılabilecek sorunların yaşanmaması için çok önemlidir. Bu kapsamda uzman ekibimiz ile laboratuvar ortamında ön çalışmalar yaparak müşterilerimize, yüksek verimli arıtma tesisi kurulması için ..

 • Image

  ISO 14001 Sistem Takibi

  ISO 14001:2015 standardının kurulumu ve yıllık periyodlarda gözden geçirilmesi uzman kadromuzla yapılarak firmanın Çevre Yönetim Sisteminin etkinliği sağlanmaktadır. Çevre Hedefleri , Amaç Hedef Yönetim Planları, Çevre Risk Değerlendirme Çalışmaları ve ilgili prosedür ve talimatlar uzman ekibimizin ..

ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri | İş Güvenliği Hizmetleri

 • Image

  İş Güvenliği Danışmanlığı

  6331 sayılı kanun ve buna dayanak hazırlanan yönetmelik, tebliğ, genelgelere göre işletmelerin yasal tüm yükümlülükleri yerine getirilmektedir. Bu kapsamda verilen hizmetler; Risk Değerlendirmesi Çalışmaları, Acil Durum Planlaması, Yangın ve Arama Kurtarma Tatbikatları, Periyodik Kontroller, Patlamadan Korunma Dokümanın Hazırlanması ve HAZOP çalışmaları yapıyoruz.

 • Image

  İSG Risk Değerlendirmesi

  6331 sayılı kanun ve buna dayanak hazırlanan yönetmelik, tebliğ, genelgelere göre işletmelerin yasal tüm yükümlülükleri yerine getirilmektedir. Bu kapsamda verilen hizmetler; Risk Değerlendirmesi Çalışmaları, Acil Durum Planlaması, Yangın ve Arama Kurtarma Tatbikatları, Periyodik Kontroller, Patlamadan Korunma Dokümanın Hazırlanması ve HAZOP çalışmaları yapıyoruz.

 • Image

  Patlamadan Korunma

  6331 sayılı kanun ve buna dayanak hazırlanan yönetmelik, tebliğ, genelgelere göre işletmelerin yasal tüm yükümlülükleri yerine getirilmektedir. Bu kapsamda verilen hizmetler; Risk Değerlendirmesi Çalışmaları, Acil Durum Planlaması, Yangın ve Arama Kurtarma Tatbikatları, Periyodik Kontroller, Patlamadan Korunma Dokümanın Hazırlanması ve HAZOP çalışmaları yapıyoruz.

 • Image

  Proses Güvenliği

  6331 sayılı kanun ve buna dayanak hazırlanan yönetmelik, tebliğ, genelgelere göre işletmelerin yasal tüm yükümlülükleri yerine getirilmektedir. Bu kapsamda verilen hizmetler; Risk Değerlendirmesi Çalışmaları, Acil Durum Planlaması, Yangın ve Arama Kurtarma Tatbikatları, Periyodik Kontroller, Patlamadan Korunma Dokümanın Hazırlanması ve HAZOP çalışmaları yapıyoruz.

ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri | Kocaeli İzmit ROTA ÇEVRE Danışmanlık | www.rotacevre.com.tr | ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. | vizyonumuz | misyonumuz | hakkımızda | nerede | iletişim | kocaeli çevre danışmanlık firması | rotacevre | rota danışmanlık | rota çevre firması | kocaeli çevre firmaları | iş güvenliği hizmetleri | çevre danışmanlığı hizmetleri | kocaeli çevre danışmanlık firması | kocaeli mühendislik firması | Yasal Çevre Danışmanlığı, Çevre Görevlisi Hizmeti, Yasal İzin | Lisans İşlemlerinin Takibi, Çevre Yönetimi Eğitimleri, Çevresel Ölçüm ve Analizler, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Atık Yönetimi ve Planlaması, Çevre Yönetimi Projeleri, Atıksu Arıtma Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemi Kurulumu ve Takibi, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Danışmanlığı, Çevre ve İSG Risk Değerlendirmesi, Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması, Uluslararası Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Kurulumu ve Raporlanması. (HAZOP, Proses Güvenliği, TPM vd.) Kocaeli ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri | Kocaeli İzmit ROTA ÇEVRE Danışmanlık | www.rotacevre.com.tr | Kocaeli ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. | Kocaeli iş güvenliği hizmetleri | Kocaeli çevre danışmanlığı hizmetleri | kocaeli çevre danışmanlık firması | kocaeli mühendislik firması | Kocaeli Yasal Çevre Danışmanlığı, Kocaeli Çevre Görevlisi Hizmeti, Kocaeli Yasal İzin | Kocaeli Lisans İşlemlerinin Takibi, Kocaeli Çevre Yönetimi Eğitimleri, Kocaeli Çevresel Ölçüm ve Analizler, Kocaeli Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Kocaeli Atık Yönetimi ve Planlaması, Kocaeli Çevre Yönetimi Projeleri, Kocaeli Atıksu Arıtma Sistemleri, Kocaeli Çevre Yönetim Sistemi Kurulumu ve Takibi, Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Danışmanlığı, Kocaeli Çevre ve Kocaeli İSG Risk Değerlendirmesi, Kocaeli Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması, Kocaeli Uluslararası Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Kurulumu ve Raporlanması. (Kocaeli HAZOP, Kocaeli Proses Güvenliği, Kocaeli TPM vd.) ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri | Kocaeli İzmit ROTA ÇEVRE Danışmanlık | www.rotacevre.com.tr | ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. | SIFIR ATIK | sıfır atık yönetimi | sıfır atık mühendisi | sıfır atık danışmanlığı | sıfır atık piramidi | piramit | atık yönetimi metodu | sıfır atık projesi | sıfır atık faydaları | sıfır atık projesi yetkisi | kimler dahil | kimler yapar | nasıl yapılır | nereden yetki alınır | zararları | katkıları nerlerdir | çevre mühendisi danışmanı | görevlisi | kocaeli çevre danışmanlık firması | rotacevre | rota danışmanlık | atık yönetimi | standart | standartları nelerdir | sıfır atık sistemi | sıfır atık sistemi kurulumu | geri dönüşüm | geri dönüşümsüz | tehlikeli atıklar | tıbbi atıklar | sanayi atıkları | çevresel | rota çevre firması | kocaeli çevre firmaları | iş güvenliği hizmetleri | çevre danışmanlığı hizmetleri | kocaeli çevre danışmanlık firması | kocaeli mühendislik firması | Yasal Çevre Danışmanlığı, Çevre Görevlisi Hizmeti, Yasal İzin | çevre izni alma | Lisans İşlemlerinin Takibi, Çevre Yönetimi Eğitimleri, Çevresel Ölçüm ve Analizler, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Atık Yönetimi ve Planlaması, Çevre Yönetimi Projeleri, Atıksu Arıtma Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemi Kurulumu ve Takibi, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Danışmanlığı, Çevre ve İSG Risk Değerlendirmesi, Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması, Uluslararası Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Kurulumu ve Raporlanması. (HAZOP, Proses Güvenliği, TPM vd.) ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri | Kocaeli İzmit ROTA ÇEVRE Danışmanlık | www.rotacevre.com.tr | ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. | SIFIR ATIK | kocaeli sıfır atık yönetimi | kocaeli sıfır atık mühendisi | kocaeli sıfır atık danışmanlığı | kocaeli sıfır atık piramidi | kocaeli piramit | kocaeli atık yönetimi metodu | kocaeli sıfır atık projesi | kocaeli sıfır atık faydaları | kocaeli sıfır atık projesi yetkisi | kocaeli kimler dahil | kocaeli kimler yapar | kocaeli nasıl yapılır | kocaeli nereden yetki alınır | kocaeli zararları | kocaeli katkıları nerlerdir | kocaeli çevre mühendisi danışmanı | kocaeli görevlisi | kocaeli çevre danışmanlık firması | rotacevre | rota danışmanlık | kocaeli atık yönetimi | kocaeli standart | kocaeli standartları nelerdir | kocaeli sıfır atık sistemi | kocaeli sıfır atık sistemi kurulumu | kocaeli geri dönüşüm | kocaeli geri dönüşümsüz | kocaeli tehlikeli atıklar | kocaeli tıbbi atıklar | kocaeli sanayi atıkları | çevresel | rota çevre firması | kocaeli çevre firmaları | iş güvenliği hizmetleri | çevre danışmanlığı hizmetleri | kocaeli çevre danışmanlık firması | kocaeli mühendislik firması | Yasal Çevre Danışmanlığı, Çevre Görevlisi Hizmeti, Yasal İzin | çevre izni alma | Lisans İşlemlerinin Takibi, Çevre Yönetimi Eğitimleri, Çevresel Ölçüm ve Analizler, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Atık Yönetimi ve Planlaması, Çevre Yönetimi Projeleri, Atıksu Arıtma Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemi Kurulumu ve Takibi, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Danışmanlığı, Çevre ve İSG Risk Değerlendirmesi, Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması, Uluslararası Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Kurulumu ve Raporlanması. (HAZOP, Proses Güvenliği, TPM vd.)