Image
ROTA ÇEVRE, sürdürülebilir kalkınma ve buna bağlı çevrenin korunmasında kuruluşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla kurulmuştur.
 • Image

  Hakkımızda

  Kaliteli ve profesyonel hizmet anlayışımızla Türkiye geneline hizmet sunuyoruz.

 • Image

  Danışmanlık

  Kaliteli ve profesyonel hizmet anlayışımızla Türkiye geneline hizmet sunuyoruz.

 • Image

  ÇED

  Kaliteli ve profesyonel hizmet anlayışımızla Türkiye geneline hizmet sunuyoruz.

 • Image

  Belgelerimiz

  Kaliteli ve profesyonel hizmet anlayışımızla Türkiye geneline hizmet sunuyoruz.

 • Image

  Vizyonumuz

  Sektöründe sunduğu çözüm odaklı yaklaşımıyla aranan, tercih edilen ..

 • Image

  Misyonumuz

  Çevre danışmanlığı ve ilgili çalışma alanlarında gerek proje bazlı gerekse ..

ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri | Danışmanlık

ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri | Hizmetlerimiz

 • Image

  Yasal Çevre Danışmanlığı

  Çevre Kanunu kapsamında faaliyet gösteren işletmeler yasal olarak çevre danışmanlığı hizmeti almak zorundadırlar. Bu kapsamda ROTA ÇEVRE olarak bu hizmeti yasal bir zorunluluk olmaktan ziyade müşterilerimize artı bir değer katma düşüncesiyle hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda işletmelerin yasal çevre izin ve lisans süreçleri mevzuata tam uyumlu olarak yürütülmektedir.

 • Image

  Çevre Görevlisi Hizmeti

  Çevre Kanunu kapsamında faaliyet gösteren işletmeler yasal olarak çevre danışmanlığı hizmeti almak zorundadırlar. Bu kapsamda ROTA ÇEVRE olarak bu hizmeti yasal bir zorunluluk olmaktan ziyade müşterilerimize artı bir değer katma düşüncesiyle hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda işletmelerin yasal çevre izin ve lisans süreçleri mevzuata tam uyumlu olarak yürütülmektedir.

 • Image

  Yasal Lisans İzinleri

  Çevre Kanunu kapsamında faaliyet gösteren işletmeler yasal olarak çevre danışmanlığı hizmeti almak zorundadırlar. Bu kapsamda ROTA ÇEVRE olarak bu hizmeti yasal bir zorunluluk olmaktan ziyade müşterilerimize artı bir değer katma düşüncesiyle hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda işletmelerin yasal çevre izin ve lisans süreçleri mevzuata tam uyumlu olarak yürütülmektedir.

 • Image

  Sıfır Atık Danışmanlığı

  İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Bu hususta; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, ...

 • Image

  Çevre Yönetimi Eğitimleri

  Çevre Kanunu kapsamında faaliyet gösteren işletmeler yasal olarak çevre danışmanlığı hizmeti almak zorundadırlar. Bu kapsamda ROTA ÇEVRE olarak bu hizmeti yasal bir zorunluluk olmaktan ziyade müşterilerimize artı bir değer ..

 • Image

  Çevresel Ölçüm ve Analiz

  Çevre Kanunu ve buna bağlı çıkarılan yönetmeliklere göre işletmeler faaliyetleri esnasında çevreye olan etkilerini izlemek ve bunları belgelendirmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda ROTA ÇEVRE olarak; Emisyon, imisyon, atık yağ analizi, su ve ..

 • Image

  ÇED Raporu

  Yeni kurulan işletmelerin kuruluş aşamasında, mevcut işletmelerin kapasite artışlarında ve proses değişikliklerinde ÇED süreçleri doğru planlanarak hızlı bir şekilde yatırıma başlanması sağlanmaktadır. Proje tanıtım dosyası ..

 • Image

  Atık Yönetimi ve Planlaması

  Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların kaynağında ayrıştırılarak en doğru şekilde bertarafı/geri kazanımı, sıfır atık ve atık minimizasyonu çalışmaları yaparak işletmelere bu konuda bir katma değer sağlıyoruz.

ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri | Çevre Yönetimi Hizmetleri

 • Image

  Çevre Yönetim Sistemleri

  ISO 14001:2015 standardının kurulumu ve yıllık periyodlarda gözden geçirilmesi uzman kadromuzla yapılarak firmanın Çevre Yönetim Sisteminin etkinliği sağlanmaktadır. Çevre Hedefleri, Amaç Hedef Yönetim Planları, Çevre Risk Değerlendirme Çalışmaları ve ilgili prosedür ve talimatlar uzman ekibimizin ..

 • Image

  Çevre Yönetimi Projeleri

  Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Su, Enerji ve Atık yönetimi konularında projelerin oluşturması, çevrenin korunması ve üretim maliyetlerinin azaltılması hedeflerine ulaşılmasında önemli yer tutmaktadır. ROTA ÇEVRE su, enerji ve sıfır atık projeleri hazırlayarak çevrenin korunmasına katkı sağlıyor.

 • Image

  Atıksu Arıtma Sistemleri

  Atık su arıtma sistemlerinin sektöre ve üretim konusuna dikkat edilerek dizayn edilmesi işletme aşamasında karşılaşılabilecek sorunların yaşanmaması için çok önemlidir. Bu kapsamda uzman ekibimiz ile laboratuvar ortamında ön çalışmalar yaparak müşterilerimize, yüksek verimli arıtma tesisi kurulması için ..

 • Image

  ISO 14001 Sistem Takibi

  ISO 14001:2015 standardının kurulumu ve yıllık periyodlarda gözden geçirilmesi uzman kadromuzla yapılarak firmanın Çevre Yönetim Sisteminin etkinliği sağlanmaktadır. Çevre Hedefleri , Amaç Hedef Yönetim Planları, Çevre Risk Değerlendirme Çalışmaları ve ilgili prosedür ve talimatlar uzman ekibimizin ..

ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri | İş Güvenliği Hizmetleri

 • Image

  İş Güvenliği Danışmanlığı

  6331 sayılı kanun ve buna dayanak hazırlanan yönetmelik, tebliğ, genelgelere göre işletmelerin yasal tüm yükümlülükleri yerine getirilmektedir. Bu kapsamda verilen hizmetler; Risk Değerlendirmesi Çalışmaları, Acil Durum Planlaması, Yangın ve Arama Kurtarma Tatbikatları, Periyodik Kontroller, Patlamadan Korunma Dokümanın Hazırlanması ve HAZOP çalışmaları yapıyoruz.

 • Image

  İSG Risk Değerlendirmesi

  6331 sayılı kanun ve buna dayanak hazırlanan yönetmelik, tebliğ, genelgelere göre işletmelerin yasal tüm yükümlülükleri yerine getirilmektedir. Bu kapsamda verilen hizmetler; Risk Değerlendirmesi Çalışmaları, Acil Durum Planlaması, Yangın ve Arama Kurtarma Tatbikatları, Periyodik Kontroller, Patlamadan Korunma Dokümanın Hazırlanması ve HAZOP çalışmaları yapıyoruz.

 • Image

  Patlamadan Korunma

  6331 sayılı kanun ve buna dayanak hazırlanan yönetmelik, tebliğ, genelgelere göre işletmelerin yasal tüm yükümlülükleri yerine getirilmektedir. Bu kapsamda verilen hizmetler; Risk Değerlendirmesi Çalışmaları, Acil Durum Planlaması, Yangın ve Arama Kurtarma Tatbikatları, Periyodik Kontroller, Patlamadan Korunma Dokümanın Hazırlanması ve HAZOP çalışmaları yapıyoruz.

 • Image

  Proses Güvenliği

  6331 sayılı kanun ve buna dayanak hazırlanan yönetmelik, tebliğ, genelgelere göre işletmelerin yasal tüm yükümlülükleri yerine getirilmektedir. Bu kapsamda verilen hizmetler; Risk Değerlendirmesi Çalışmaları, Acil Durum Planlaması, Yangın ve Arama Kurtarma Tatbikatları, Periyodik Kontroller, Patlamadan Korunma Dokümanın Hazırlanması ve HAZOP çalışmaları yapıyoruz.

ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri | Kocaeli İzmit ROTA ÇEVRE Danışmanlık | www.rotacevre.com.tr | ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. | iş güvenliği hizmetleri | çevre danışmanlığı hizmetleri | kocaeli çevre danışmanlık firması | kocaeli mühendislik firması | Yasal Çevre Danışmanlığı, Çevre Görevlisi Hizmeti, Yasal İzin | çevre danışmanı | çevre danışmanlığı | çevre danışmanlık hizmeti | danışmanlık hizmetleri | yasal çevre danışmanı | çevre bakanlığı yetkili çevre görevlisi | çevre görevi | çevre yönetimi danışmanı | danışmanlık hizmetleri sunan firma | firmalar | şirket | mühendisi | çevre mühendisi | mühendisliği | environment | çevre ek-1 | ek-2 | Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik | çevre görevlisi görevleri | sorumlusu | sorumluluk | sorumlulukları | çevre görevi | Lisans İşlemlerinin Takibi, Çevre Yönetimi Eğitimleri, Çevresel Ölçüm ve Analizler, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), | Atık Yönetimi ve Planlaması, Çevre Yönetimi Projeleri, Atıksu Arıtma Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemi Kurulumu ve Takibi, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Danışmanlığı, Çevre ve İSG Risk Değerlendirmesi, | Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması, Uluslararası Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Kurulumu ve Raporlanması. (HAZOP, Proses Güvenliği, TPM vd.) ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri | Gosb gosb ROTA ÇEVRE Danışmanlık | www.rotacevre.com.tr | ROTA ÇEVRE Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. | gosb iş güvenliği hizmetleri | gosb çevre danışmanlığı hizmetleri | gosb çevre danışmanlık firması | gosb mühendislik firması | gosb Yasal Çevre Danışmanlığı, Çevre Görevlisi Hizmeti, gosb Yasal İzin | gosb çevre danışmanı | gosb çevre danışmanlığı | gosb çevre danışmanlık hizmeti | gosb danışmanlık hizmetleri | gosb yasal çevre danışmanı | gosb çevre bakanlığı yetkili çevre görevlisi | gosb çevre görevi | gosb çevre yönetimi danışmanı | gosb danışmanlık hizmetleri sunan firma | gosb firmalar | gosb şirket | gosb mühendisi | gosb çevre mühendisi | gosb mühendisliği | gosb environment | gosb çevre ek-1 | gosb ek-2 | gosb Çevre Görevlisi, gosb Çevre Yönetim Birimi ve gosb Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik | gosb çevre görevlisi görevleri | gosb sorumlusu | gosb sorumluluk | gosb sorumlulukları | gosb çevre görevi | gosb Lisans İşlemlerinin Takibi, gosb Çevre Yönetimi Eğitimleri, gosb Çevresel Ölçüm ve Analizler, gosb Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), | gosb Atık Yönetimi ve Planlaması, gosb Çevre Yönetimi Projeleri, gosb Atıksu Arıtma Sistemleri, gosb Çevre Yönetim Sistemi Kurulumu ve Takibi, gosb İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Danışmanlığı, gosb Çevre ve İSG Risk Değerlendirmesi, | gosb Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması, gosb Uluslararası Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Kurulumu ve Raporlanması. (HAZOP, Proses Güvenliği, TPM vd.) | gosb | izmit | gebze | gosb | dosb | dilovası | imes | kartepe | körfez | kandıra | gölcük | derince | şekerpınar | osb | osgb | isg | tuzla | istanbul | bolu | zonguldak | sakarya | adapazarı | darıca | yalova | bilecik | eskişehir | tekirdağ | edirne | bursa |